Dijkdoorbraak bij Elden, 1740

Bedroefde Watervloed, Voornamentlyk van Het Land van Heusden, van Althona, de Alblasserwaard, Crimperwaard, en Tielerwaard, waar door meer dan 33500 Morgen Lands onder water staan, na 't leven afgetekend

Jnudatien in de Jaaren 1740 en 1741

Kaart van het gebied getroffen door de watersnood na het doorbreken van de dijk bij het dorp Elden, 1740 en 1741. Op de voorgrond zoeken mensen redding in bomen en op het dak van een boerderij, meer naar achteren worden mensen uit het water getrokken in bootjes.