Omlijsting met cartouches

Emblemata Nobilitati et Vulgo scitu digna…/ Stam und Wapenbuchlein…

(4) bladen ornamentprenten, randomlijstingen met groteske plant, dier en menschenfiguren, waartusschen wapenschilden, op losse platen tusschengedrukt

Smalle rechthoekige cartouche middenboven; middenonder een cartouche met ronde zijkanten. Linksboven en rechtsboven rijst een trompetspelend engeltje op uit een voluut. Links- en rechtsonder leest een sater met een ril op een boek. Hoort bij een serie van 18 bladen waarbij in het midden van aparte platen zevenentwintig emblemata en vijfenveertig wapenschilden zijn gedrukt. De emblemata zijn ten de…