Figuurstudies (eerste blad), 1833

Fragmenten van Nederlandsche kleederdragt, gebruiken, enz. Naar de natuur geteekend en gelithographieerd door C. Andriessen

Blad met figuren: links een man slapend op een houten bank en een man met een draaiorgel. Onderdeel van een serie van zes bladen met figuurstudies van Nederlandse klederdrachten, straatfiguren en gebuiken, 1833.