Figuurstudies (derde blad), 1833

Fragmenten van Nederlandsche kleederdragt, gebruiken, enz. Naar de natuur geteekend en gelithographieerd door C. Andriessen

Blad met figuren: linksonder een groep vrouwen zittend op en bij manden, rechtsonder een staande vrouw bij een mand met palingen. Onderdeel van een serie van zes bladen met figuurstudies van Nederlandse klederdrachten, straatfiguren en gebuiken, 1833.