De brand in het Oude Stadhuis van Amsterdam, 1652

Afbeeldinge van het oude Stadthuys tot Amsterdam verbrant op den 7 Iuli 1652

De brand in het Oude Stadhuis van Amsterdam en enkele naastgelegen panden op 7 juli 1652. Met emmers en ladders wordt gepoogd de brand te blussen, op de Dam grote aantallen toeschouwers. Bij de prent hoort een tekstblad met verzen.