Soldaten met wapens

Verscheidene soldaten met op de achtergrond lansen en andere wapens.