Christus en apostelen tijdens laatste avondmaal

Het avondmaal onses Heeren Jesus Christus

Christus en apostelen liggen aan tafel tijdens het laatste avondmaal. Onder de voorstelling staat het onderwerp in zes talen met een verwijzing naar de bijbeltekst Matteüs 26.