Nikodemus in gesprek met Christus bij nacht

Nikodemus bij Christus

In een hoog vertrek met oliepamp aan het plafond in Christus in gesprek met Nikodemus