Slag van Israël tegen de Amalekieten.

De Slag van Israël tegen de Amalekiten

In de slag van Israël tegen de Amalekieten verslaat Jozua Amalek. Mozes zit op de berg en houdt zijn armen omhoog met hulp van Aäron en Chur. Onder de voorstelling staat de titel in zes talen.