Abraham en Isaak op weg naar de offerplaats / Offer van Isaak

Abraham gaat om zyn Zoon Isaac te Offeren (...)/ Abrahams Offerhande (...)

Twee Bijbelse voorstellingen. Boven: Abraham en Isaak op weg naar de offerplaats. Zij hebben de knechten en ezel achter zich gelaten. Achter Isaak liggen twee houtbundels. Onder: Abraham, met een mes in de hand, staat op het punt zijn zoon Isaak te offeren, maar een engel weerhoudt hem daarvan. Rechts een ram in de struiken, die in Isaaks plaats zal worden geofferd. Onder de voorstellingen een ver…