De Israëlieten in Egypte onderdrukt / Mozes wordt gevonden

Harde dienstbaarheid der Kinderen Israëls in Egypten (...)/ Moses uit het water getogen (...)

Twee Bijbelse voorstellingen. Boven: de Israëlieten worden in Egypte gedwongen tot harde slavenarbeid. Ze maken stenen om een stad voor farao te bouwen. Onder: de dienaressen van de dochter van farao halen Mozes in zijn mandje uit het water. De dochter van farao staat onder een parasol. Onder de voorstellingen een verwijzing naar de Bijbelteksten en de titels in het Nederlands en Frans.