Begrafenis van Sara en de knecht van Abraham spreekt met Rebekka

De begraafenis van Sara / Les Funérailles de Sara De knegt van Abraham spreekt met Rebecca / le Serviteur d'Abraham s'adresse à Rebecca

Twee Bijbelse voorstellingen uit Gen. 23 en 24. Genummerd rechtsonder: 13.