Voorstellingen van Indiase asceten die boete doen

Blad met vier voorstellingen van Indiase asceten die religieuze rituelen uitvoeren en boete doen. Onder elke voorstelling een onderschrift in het Frans. Rechtsboven genummerd: 106.