Tovenaar brengt een kleine boom tot bloei

Wonderlyke wercking der Guygelaars

Prent rechtsboven gemerkt: II deel fol. 34.