Afgemeerde zeilboten voor een kust

Op de achtergrond de contouren van een dorp of stad met een kerk. Blad 45 recto uit een schetsboek met 46 bladen.

Twee stadsgezichten
Huizen aan een waterkant
Zeilschip op een woelige zee
Gezicht op een stad aan het water