LEKTORSGÅRDEN (MALMENIUS GÅRD)

Gården kallas också Malmenius gård efter en kyrkoherde, som förvärvade den 1648. Den nuvarande byggnaden uppfördes under 1850-talet som tjänstebostad vid läroverket.

KÄLLA: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, 1976. ISBN: 91-38-02814-X