gravkapell

Strax nordväst om kyrkans torn ligger ett begravningskapell, ursprungligen från 1870-talet, men rejält ombyggt 1952. Förmodligen tilläggsisolerad under 1980-talet. Tuktad granitsten i sockel, bred stående träpanel på lock med vit målning, sadeltak belagt med bandfalsad svartmålad plåt. Rosa knutar, fönster och dörrfoder. Mot väster, öster och norr ett tvåluftsfönster med korspostutformning. Rosa m…