ALNÖ GAMLA KYRKA

Vapenhus - Söder, Vapenhus - Väster, Kor - Smalare, Sakristia - Norr, Kor - Rakt, Kor - Öster