Elinghems ödekyrka

Som framgått av byggnadshistorien är kyrkan övergiven sedan länge och dess murverk är till stora delar raserat. Kyrkan har bestått av ett kvadratiskt kor med kvadratiskt långhus.