Kalmar kyrka

Torn - Väster, Vapenhus - Söder, Sakristia - Norr