Hanefors kraftstation

Väggarna i markplanet är av rött tegel medan undervåningens väggar är av vitmålad betong. Via en cirkelformad öppning i golvbjälklaget leder en spiraltrappa ner till undervåningen. Betonggolven är gråmålade.