Älmhult kyrka

Vapenhus, Torn - Indraget, Torn, Kor - Söder, Sakristia, Kor - Rakt, Kor - Smalare