HINNERYDS KYRKA

Sakristia - Norr, Kor - Öster, Torn - Väster, Kor - Öster, Sakristia - Öster, Kor - Rakt, Torn - Väster