Vittaryds kyrka

Kor - Öster, Kor - Öster, Kor - Fullbrett, Kor - Rakt, Kor - Rakt, Vapenhus - Väster, Vapenhus - Väster, Sakristia - Norr, Sakristia - Norr