Söraby Kyrka

Sakristia - Norr, Torn - Väster, Kor - Rundat, Kor - Öster, Kor - Fullbrett