You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

bonadsmålning

Har bildframställning i fyra rader. Översta bildraden, nästan utplånad målning, är genom stolpar delad i tre fält. Bilderna i de två första är svåra att bestämma. Motivet till den tredje är sannolikt Abraham offrar Isak.(A-s brännoffer)- Andra bildraden framställer till vänster: "rika manen och Lazarus som Låg för hans dör full med sår Luc 16..." I bildens mitt "1816". Till höger: "gud geste abraham...1 Mo(se)...(18 kap). Tredje bildraden framställer: 1. Christi lärde i Templet". 2."Christus lärde sina lärjungar bedia Joh.1." 3."Jesus sade til sina lärjungar tager den helige ande Joh 20." 4."Johannes döper Chr(istus)...Matt(h) 3". Nedersta bildraden, nästan utplånad, har tydligen utgjort en illustration till versen i Davids psalmer: "Såsom hjorten längtar efter friskt vatten, så längtar min själ Gud till Dig", vilket framgår av textremsan, fragmentarisk. Till vänster skymtas ett "hjort"huvud,. Färgerna är dunkla och dystra. Mest framträdande; rödbrunt, blågrått, gulbrunt, vitt och svart. Målningen mycket sliten, kraftigt färgbortfall, kanterna trasiga, spikhål, fuktskador. Väven av tuskaftat linne.


beskrivning/anteckningar: KM 4791. Fyra bonader. Uppk. hos Rob. Holmberg, Karlshamn. 5.00
[vid sesaminventering 1997 gavs bonaderna undernummer 1-4]
Neg.Nr: D890:17-18
samtidiga förvärv: KM 4791-4797


osignerad


4791.1-4797


köp


Småland