You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

bonadsmålning

Tre bildrader. Övre räckan framställer inom cirklar evangelisterna med symboler: 1."S.iohann..ev..."2."S.Luce Evangelium" 3."S.Marci Evangelium" 4. Sannolik Matteus evangeliet, bilden till större delen utplånad och texten oläslig. Mellersta bildraden framställer: 1"Noaks ark". 2.Jakobs stege. 3.Motiv ur Israels barns historia. Över de två sistnämnda bilderna inskriften: "Och få Jacobs stega se samt guds änglar sig bet..."2" Mose sla...Israels barn..." Nedre bildraden med motiv ur Simsons historia i 3 fält med nästan utplånad målning. !."...simson". 2"simson ( )ref ett Lion:"3" Simson slår de Philisteer. Domare.bok 15". Längst till höger ett rektangulärt inskriftsfält med ett tänkespråk och årtalet 1816. Resten av texten är oläslig. "O, mänska tänk på änden... fart, idag så återwända, ...dig red... at kunna....1816. Bakgrunden är målad i gråblått, rosa och gult. Övriga färger: rödbrunt, mörkare gråblått, gulbrunt, svart och vitt. Väven ihopsydd av tre stycken av tuskaftat linne. Färgbortfall, kanterna trasiga.


beskrivning/anteckningar: KM 4791. Fyra bonader. Uppk. hos Rob. Holmberg, Karlshamn. 5.00
[vid sesaminventering 1997 gavs bonaderna undernummer 1-4]
Neg.Nr: D890:17-18
samtidiga förvärv: KM 4791-4797


osignerad


4791.1-4797


köp


Småland