rock

beskrivning/anteckningar: KM 29614. Rock av broderad silke samt silkefodrad för mandarin, Kina Kien Lung (?) Bukowskis auktion 13. 14. 15 december 1923 1043.34 [KM 29607-29621]
samtidiga förvärv: KM 29455-29621