You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

bonadsmålning

Motiv; liknelsen om den stora måltiden. Lukas 14 cap. v. 16-24. I övre bildfältet sitter mannen som bjöd till gästabud och framför honom tjänaren som återvänder med de inbjudnas avböjande svar. Överskrift: ".../ty allting är nu redo, Her(re) se de vilja inte komma." Bakom tjänaren en dörr över vilken står "1837". Nedanför bordet läses: "Luc. 14". I högra översta fältet tjänare hos mannen vilken köpt ett jordagods och därför tackar nej till inbjudan med orden. "Jag beder dig. Gör min ursäkt". I fältet nedanför detta en annan av de inbjudna som köpt fem par oxar, och därför svarar som den förre: "Jag beder dig gör min ursäkt". I nedre mittfältet en tredje man som tagit sig en hustru och som avböjer med orden. "jag kan inte komma." I högra fältet i nedre raden har tjänaren på sin herres befallning hopsamlat en skara fattiga och lytta som han nu presenterar med orden. "Herre jag hafwer giort som du bad mig." Herren har troligen varit placerad i fältets vänstra hörn, där målningen nu är utplånad. Målat i orange, blått, gult, brunt, gråvitt och svart. Färgbortfall, hål efter spik.


beskrivning/anteckningar: KM 27164. Väggbonad målad på väf, Lis, Stafsinge skn, Halland 1873 (uppk. af S Lando, Lund). Sk. af Intendent G. Karlin. 10.00
samtidiga förvärv: KM 27161-27173


osignerad


Uppköpt av S Lando, Lund). för 10.00. Skänkt av Intendent G. Karlin.


27161-27173


gåva


Västergötland