You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

åkdyna

Marie bebådelse inom tät bladkrans bland strödda blommor. Änglar överst. Motivet upprepat två gånger.


beskrivning/anteckningar: KM 2264. Åkdyna uppk. fr. Dalby 4.00 [KM 2264-2266]
samtidiga förvärv: KM 2264-2266


Åkdyna (öfverdrag till-) från Dalby. Torna hd. Skåne. Omkr. 1800. Flamsk väfnad föreställande Jungfru Maria bebådelse (ett vanl. motiv) Engelen här i (mindre vanligt) enface ställning. (91x48 cm)


"Man har velat göra gällande, att det varit kistebrev, som utgjort förebilder till bebådelsedynorna, och de har till en viss grad samma uppbyggnad, men jag har svårt att föreställa mig, att en väverska med kistebrevet för ögonen skulle ha så deformerat kompositionen som skett. Här som i så många andra fall har det varit en vävnad eller ett efter denna avriitat mönster, som varit förlagan. Såväl kistebrevet som vävnaden återgår på samma urbild. Motivet är ju inte okänt bland vävnader från Nordtyskland och Norden." Ernst Fischer, Flamskvävnader i Skåne, s. 209-210
"I det rika vävnadsmaterialet från Skåne finns bevarade 1 åkdyna och 2 hyenden, vilka i sin mönsterteckning återgår på bebådelsedynorna. De har samma lagerkrans med 4 åttabladsrosor, samma rosor och tulpaner som hörnblommor, samma tulpander vid sidorna, samma stela kvistar med knoppar i kviständarna och samma bevingade änglahuvud över kransen. Inom denna finns ett par i allmogedräkter, omgivet av små tulpaner, och över dem i kransen i ett exemplar den helige andes duva, liksom i bebådelsedynorna. I de två hyendena har duvan ersatts med signaturerna BID och MID. Väverskorna har icke identifierats, men den förra är knuten till en gård i Hasslemölla, Veberöd, den andra är från Torna hd. Sannolikt är dynorna vävda till något bröllop eller någon trolovning av två systrar. Dynorna kallas i traditionen brudparet eller trolovningen. Någon gng har paret fått benämningen tvillingarna. Av allt att döma bör dynorna stamma från samma tid som bebådelsedynorna, dvs. början av 1800-talet. En variant, som ytterligare bevisar samhörigheten med bebådelsedynorna, finns i Kulturhistoriska museet i Lund [inv.nr KM 2264]. Den har samma mönsteruppbyggnad som de nyss nämnda dynorna. Enda skillnaden är, att mannen här blivit utbytt mot jungfru Maria från bebådelsedynorna, varvid även draperiet, som brukar hänga bakom henne fått följa med." Ernst Fischer, Flamskvävnader i Skåne, s. 210-211


Linvarp 2 trådar eller 5 trådar per cm?


Kistebrev, Berlings boktryckeri, se KM 322.


2264-2266


Jmf KM 24616


köp