You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

fotografi

Markbild. Barum. i bildens mitt bygatan, som längre bort i bild bildar en allé. Till vänster om vägen en putsad vill amed brutet tak. Trädgård som mot vägen delvis avskiljs med en stenmur. I trädgården en el- eller telefonstolpe. På vägens högra sida en gård. Långsidan på en ladugård byggd i gråsten, samt en gavel klädd med träpanel syns. Längre bort i bild syns ännu en gråstens länga samt framför den två telefon eller elstolpar.


KM 85976 Flygbildssamling från AB Flygtrafik i Bengtsfors. Inköpt 2000 för 90.000 kr. Köpet omfattar alla bilder som tagits i Skåne. Samlingen består i huvudsak av flygbilder men även andra motiv, främst av vykortskaraktär, förekommer. Varje bild finns förtecknad i de loggböcker som, i form av kopior, medföljde samlingen.
Under 2002 påbörjades en genomgång av samlingen med uppsortering och vårdåtgärder, omfattande ett mindre antal av fotografierna. Under 2004 fortsatte arbetet med ytterligare ett antal fotografier. Fotografierna är registrerade under KM85976 med individuella undernummer.
KM 85976.879. Fotografi, Barum, Kristianstads kommun, negativ, plast, h 9 cm b 13,7 cm.


1933-1988


AB Flygtrafik i Bengtsfors fotograferade från 1930-talets början till 1988 över hela Sverige. Skånedelen omfattar foton 1935-1987 och förvärvades av Kulturen år 2000. Ägare var då Göran Liljekvist, son till företagets grundare Olof Liljekvist. Den absoluta huvudparten av bilderna har fotograferats av Olof Liljekvist (d 1992) och den av honom anställde fotografen Gottfrid Persson (1902-1994). Liljekvist var den som flög planet under sextio års fotoverksamhet med sikte på bland annat vykortsproduktion. Göran Liljekvist tog över 1984 och fotograferade därefter en hel del själv fram till AB Flygtrafiks nedläggning 1988.


köp


B 183


Beställningslista