You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

åkdyna

På katalogkortets baksida, sitter en lapp med texten: SWEDISH TERCENTARY ART EXHIBIT U.S.A. 1937 - 1938
Nr 258.
Vagnsdyna
Flamskväv.
Tillhör Kulturhistoriska.Mus.Lund 11054


Skapelsen, syndafallet och utdrivandet från paradiset. Polykromt mönster mot svart botten. Invävt årtalet 1761 spegelvänt samt BAD [enl Sven T Kjellberg står det 1671 K A D].


beskrivning/anteckningar: KM 11054. Flamsk åkdyna, sk. af Profess. J. Thyrén, Lund.
Neg.Nr: E674:1


Åksyneöfverdrag, flamsk. Bara hd. (102 x 50 cm) Skåne. Svart bottenfärg. Å midten en framställning af syndafallet och å den ena sidan häraf utdrifvandet ur paradiset och å andra sidan kvinnans skapelse. Vid sidorna om roten till Kunskapens träd rsp en hjort och ett lejon med krona,. Under framställningen af kvinnans skapelse en ljusoch mörkblåspräcklig elefant. Inskr; 16[bakvänd 6a]71 (bak o fram på 1761?) Jämf. Danske Folkemuseums med samma framställning å röd botten.


" I Kulturhistoriska museets i Lunds samlingar förvaras en ofta omskriven åkdyna (inv.-nr 11.054; fig. 196; t.h. å färgpl. XIV). Mänstret återger olika scener ur Edens lustgård. Im itten framställes kunskapens träd med synlig rot. Trädet har grenar med blad och frukter t.h. och t.v. Kring stammen ringlar sig ormen. T.v. om trädet står Eva, som tar äpplet ur ormens gap, t.h. Adam med högra handen uppsträckt. Båda är långhåriga och nakna och håller en större bladgren framför skötet. T.h. om denna scen ses en bild av Evas skapelse: Adam ligger på marken med huvudet stött i vänstra handen. Ur hans sida uppstiger Eva. På åkdynans vänstra hälft framställes utdrivandet ur paradiset: Adam och Eva med framsträkta händer gående mot vänster med ett träd mellan dem, över dem en flygande ängel emd ett bart huggande svärd, nedtill under mitträdet en hjort och ett krönt heraldiskt lejo, stående på bakbenen, samt under skapelsescenen en fläckig elefant. Ytan fylles av rankor, blad och blommor. Vid sitt första publicerande väckte dynan stort intresse, dels genom motiv, dels, och kanske framför allt, genom den datering, som intendent Karlin ansåg sig kunna åsätta den. Han utläste nämligen det invävda årtalet till 1671 med de mellersta siffrorna bakvända. Denna datering har senare godtagits i alla publikationer, där vävnaden blivit omnämnd. Tydningen är emellertid felaktig. Hela årtalet bör läsas spegelvänt och då framkommer året 1761, vilket överensstämmer med övriga likartade dynor. Karlin insåg också själv detta, och när han sista gången publicerade dynan i katalogen till den textilhistoriska utställningen 1930, frångick han sin tidigare datering och åsatte dynan årtalet 1761. I 'Gammal allmogeslöjd frå Malmöhus län' avbildas en med denna nära nog identisk dyna. Den har dock röd botten i stället för svart och är icke fullt så väl komponerad. Figurerna överensstämmer dock. Dynan, som varken är märkt eller daterad, tillhör Dansk Folkemuseum, Köpenhamn. Utan återgivande ac andra scener ur paradisseriern förekommer syndafallet på en ådyna i privat ägo (fig. 197) och en identisk i Nordiska museet, Stockholm (inv.-nr 126.003)....På en dyna i Malmö museum (inv.-nr 33.604; fig. 198; färgpl. XV) förekommer också Adam och Eva.... Dynan är daterad 1759 och alltså samtidig med lundadynan." Ernst Fischer, Flamskvävnad i Skåne, s. 274-275


Enligt Ernst Fischer skall denna åkdyna ha stått som förebild för en broderad åkdyna, märkt ANO 1803 KND, i Hemslöjdens samlingar.


Utställd: etikett på katalogkortet med texten: Swedish Tercentenary Art Exhibit USA 1937-1938 nr 258 Vagnsdyna flamskväv. Lån till förlagshuset Norden 28.9.1962. Uställd i Makt prakt identitet 2000.


gåva