O naśladowaniu Chrystusa : ksiąg cztery

Na odwrocie okładki przedniej oraz na k. przedtytułowej notatki sporządzone ręką Emila Zegadłowicza, m.in. „12 marca 1931 r. Poznań, Chwaliszewo =EZ=”; na odwrocie okładki tylnej wklejony fragment koperty z adresem Zegadłowicza