Interiör från Lundkvists Radio år 1945.

Interiör från Lundkvists Radio år 1945.