Bild från Billerud-ägda Slottsbrons bruk. Kommentar från en användare:"Byggnationen av fabriken påbörjades i november 1897. Den 17 februari 1899 kördes fabriken igång".

Bild från Billerud-ägda Slottsbrons bruk. Kommentar från en användare:"Byggnationen av fabriken påbörjades i november 1897. Den 17 februari 1899 kördes fabriken igång".