List do wydawnictwa "Przegląd Tygodniowy" w Warszawie z 2 października 1892

1 karta