List do wydawnictwa "Przegląd Tygodniowy" w Warszawie z 8 kwietnia 1892

Listy do wydawnictwa.