Portret van Susan B 1900 ?

Portret van Susan B. Anthony (1820-1906), een van de eerste strijdsters voor vrouwenkiesrecht in de VS. Oprichtster van de International Woman Suffrage Alliance (IWSA), de Wereldbond voor Vrouwenkiesrecht, in 1904. Uit IAV-archieven, teruggekeerd uit Moskou in 2003.