'Bildtext: ''Hällar i område med isälvsavlagringar. Riktning 274.'' :: Vy med trädbevuxna berghällar. I förgrunden öppet fält, åkermark och stenmur. Stengärdesgård. :: :: Ingår i serie med fotonr. 6970:1-1125, dokumentation av Hisingens naturgeografi, visande landskapsformerna i stora drag och gjord inför exploateringen av området. Platserna för fotograferingen finns utsatta på karta i skala 1:4000 som finns på Göteborgs Naturhistoriska musem. Fotoriktningen mättes med kompass i gammalgrader.'