'Bildtext: ''Götaälvdalgång. Riktning 81.'' Vy med öppen mark och grusväg i förgrunden, samling bilar och i bakgrunden trädklätt berg. :: :: Ingår i serie med fotonr. 6970:1-1125, dokumentation av Hisingens naturgeografi, visande landskapsformerna i stora drag och gjord inför exploateringen av området. Platserna för fotograferingen finns utsatta på karta i skala 1:4000 som finns på Göteborgs Naturhistoriska musem. Fotoriktningen mättes med kompass i gammalgrader.'