'Bildtext: ''Badvik. Sand i de inre delarna. Riktning 10.'' Vy över havsviken med 1 hus och badflotte ute i vattnet. Eka på land. Busk och trädvegetation kring huset. :: :: Ingår i serie med fotonr. 6970:1-1125, dokumentation av Hisingens naturgeografi, visande landskapsformerna i stora drag och gjord inför exploateringen av området. Platserna för fotograferingen finns utsatta på karta i skala 1:4000 som finns på Göteborgs Naturhistoriska musem. Fotoriktningen mättes med kompass i gammalgrader.'