'Bildtext: ''Mot havet vidgad spricka. Riktning 270.'' Vy med spricka i berget, vy ut mot havet. Liten eka och bänk vid tsrandkanten. :: :: Ingår i serie med fotonr. 6970:1-1125, dokumentation av Hisingens naturgeografi, visande landskapsformerna i stora drag och gjord inför exploateringen av området. Platserna för fotograferingen finns utsatta på karta i skala 1:4000 som finns på Göteborgs Naturhistoriska musem. Fotoriktningen mättes med kompass i gammalgrader.'