'Bildtext: ''Hällandskap med långsmal havsvik. Riktning 0.'' Vy över berghällar, delvis bevuxna med träd och buskar, spridda hus. Bryggor och småbåtar nere vid vattnet. :: :: Ingår i serie med fotonr. 6970:1-1125, dokumentation av Hisingens naturgeografi, visande landskapsformerna i stora drag och gjord inför exploateringen av området. Platserna för fotograferingen finns utsatta på karta i skala 1:4000 som finns på Göteborgs Naturhistoriska musem. Fotoriktningen mättes med kompass i gammalgrader.'