'Bilder från Göteborgs Naturhistoriska museum tagna som övningsuppgift av fotografer på Göteborgs Stads yrkesskolor: :: :: 2 st japanska jättekrabbor, hane nederst och hona överst. I monter nr. 94 (år 2007). :: :: Ingår i serie med fotonr. 6953:1-53.'