'Bilder från Göteborgs Naturhistoriska museum tagna som övningsuppgift av fotografer på Göteborgs Stads yrkesskolor: :: :: 2 st Birgus latro med gen.kat.nr. 1906-1029 vänstra och 1924-4030 högra. Högra palmkrabban finns i monter nr. 89 (år 2007). :: :: Ingår i serie med fotonr. 6953:1-53.'