'Bilder från Göteborgs Naturhistoriska museum tagna som övningsuppgift av fotografer på Göteborgs Stads yrkesskolor: :: :: Sydamerikansk pungråtta, hona med ungar. Sedd framifrån. I monter nr. 30 i däggdjurssalen (år 2007). :: :: Ingår i serie med fotonr. 6953:1-53.'