'Text enligt foto: ''Västkustens ståtligaste krabba. Den scharlakansröda ''trollkrabban'', Lithodes maja, fångas i räkfiskares trålar på större djup vid Bohusläns kust och i Skagerack. Insamlad under Skagerakexpeditionen 1937.'' :: :: Ingår i serie med fototnr. 5680:1-23.'