'Glasmonter med hyllor med glasburkar med diverse preparat. Till vänster gastropoder och i den högra delen finns mollusker samt längt till höger cephalopoder (bläckfiskar). :: :: Ingår i serie med fototnr. 5680:1-23.'