'Ingår i en serie med Fotonr. 5419 med Göteborgs Naturhistoriska museums olika vykort genom åren. :: Av Hilmer Skog och David Sjölander montera Havssköldpadda från Karachi i främre Indien. :: :: Samma foto även i ''Djurens värld nr 15, Zoologisk museiteknik, 1961 s. 225.'''