'Vy med 1 hus med träplank intill. Framför planket står 1 hatt och klännningsklädd kvinna och tittar på 4 barn, elever?, som har ev. gymnastikuppvisning. I bakgrunden ytterligare hus. :: :: Ingår i serie med fotonr. 5416:1-15.'